Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Waplewie

 

04.09.2017r. - inauguracja roku szkolnego 2017/2018,

14.09.2017r. - spotkanie z rodzicami - wybory  rad klasowych,

22.11.2017r. - spotkanie  śródokresowe,  informacje o postępach uczniów,

17.01.2018r. - spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze,

18.04.2018r. - spotkanie  śródokresowe,  informacje o postępach uczniów,

22.06.2018r. - zakończenie roku szkolnego.