PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2017/2018

 

Przewodnicząca: Marta Szczepańska

Zastępca: Elżbieta Jasińska

Skarbnik: Mariusz Szczyglak

Protokolant: Sylwia Rotuska

Członek: Małgorzata Jaroszewska

 

Adres e-mail: radarodzicow.zspwaplewo@onet.pl

 

„ Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś...”

                                            -  Robert Reagan

 

         Numer konta bankowego: 50 8823 0007 3001 0100 1860 0001

                                      Bank Spółdzielczy w Olsztynku

 

Na ww rachunek można również wpłacać składki na „komitet rodzicielski” w tytule przelewu należy wpisać  składka na komitet rodzicielski, imię i nazwisko dziecka, oraz klasę do której dziecko uczęszcza. Wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 25 zł od dziecka.