Metody

Metody, z jakich korzystamy wychowując i nauczając nasze przedszkolaki:

  • Metoda Weroniki Sherborne zwana Ruchem Rozwijającym, mająca na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły i sprawności.
  • Kinezjologia edukacyjna wg metod Paula Dennisona.
  • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz - stosowana w pracy z sześciolatkami.
  • Zabawy muzyczno-relaksacyjne metodą C.Orffa – Labana.
  •  Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.
  • Elementy pedagogiki zabawy.
  • Elementy zabaw według E.Wagner.
  • Zabawy matematyczne wg E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

 

Formy pracy

Zajęcia adaptacyjne
Nasze przedszkole przeprowadza co roku zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które chcą rozpocząć u nas edukację.

W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami mogą spędzić
4 godziny dziennie na terenie przedszkola. W tym czasie mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, wspólnych zabawach integracyjnych. W ten sposób dzieci i rodzice poznają przedszkole, nauczycielki, kolegów i koleżanki. Mogą również uczestniczyć w Dniach Otwartych, Festynie Rodzinnym organizowanym przez naszą placówkę.