Akcja PTMW 

Przedszkole pełne zrozumienia - akcja ogólnopolska wspierąjaca dzieci z mutyzmem wybiórczym i ich rodziców.

  Wiecej informacji uzyskacie Państwo w załacznikach poniżej.

http://akcja regulamin.pdf

http://plakat_A3_przedszkole.pdf

 

 

Ramowy rozkład dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 15.30

 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

6:30 - 7:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze.

7:30 - 8:15

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności i z dziećmi zdolnymi. Zestaw zabaw porannych.

8:15 - 8:30

Przygotowanie do śniadania. Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne.

8:30 - 9:00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole

9:00 - 11:15

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:15 - 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00

Obiad.

12:00 - 13:00

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, czytanie fragmentów baśni, bajek terapeutycznych, praca indywidualna.

13:00 - 14:00

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy z śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe,praca indywidualna;

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

14:00 - 14:15

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 - 14:30

Podwieczorek.

14:30 - 15:30

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5- letnich

 

6.30- 7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze.

 

 

7.30 – 8.15

Zabawy wg zainteresowań dzieci.  Praca indywidualna z dziećmi  mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi; Ćwiczenia poranne/ zestaw zabaw porannych.

 

 

8.15 – 8.30

  Przygotowanie do śniadania. Prace porządkowe w Sali, zabiegi higieniczne.

 

 

8.30 – 9.00

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

 

 

9.00 – 11.15

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w Sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy w jęz. Obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

11.15 – 11.30

  Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 

 

11.30 – 12.00

                                                                                                            

Obiad

 

 

12.00 – 13.00

 

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych. Czytanie fragmentów baśni, bajek terapeutycznych. Praca indywidualna.

 

 

13.00 – 14.00

 

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

 

14.00 – 14.15

 

Czynności porządkowe samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

 

 

14.15 – 14.30

 

 

Podwieczorek

 

 

14.30 – 15.30

 

 

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach w małych zespołach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w Sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 6 – LATKI (5 GODZ.)

 

 

 

 

7.00  - 7.30

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze.

 

 

7.30 – 8.00

 

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

 

8.00 – 8.15

 

Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne

 

8.15 – 8.30

 

Przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00

 

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

 

 

9.00 – 9.30

 

Utrwalenie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Mycie zębów.

 

 

9.30 – 11 - 15

 

Zajęcia edukacyjne w sali. i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci. Spacery, zabawy na Świerzym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 

 

11.15 – 11.30

 

Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe. Czynności higieniczno – sanitarne.

 

11.30 – 12.00

Obiad.

 

12.00

Rozchodzenie się dzieci. Odjazd dzieci dojeżdżających.