Serdecznie witamy na stronie internetowej Przedszkola
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Waplewie.
Mamy nadzieję, że materiały i zdjęcia tutaj zamieszczone stanowić będą niewyczerpane źródło informacji
o Naszej placówce.

 

 

                               

NA DOBRY POCZĄTEK

           Nie zastąpimy Państwa dzieciom domu, ale postaramy się stworzyć atmosferę życzliwości, ciepła oraz zaufania, dzięki którym Wasze dzieci będą mogły czuć się szczęśliwe - nawet bez Mamy.

Nasze przedszkole, do którego przez cały rok będą uczęszczać Państwa dzieci

to miejsce jasne, sympatyczne i przestronne.

Tu, pod okiem, doświadczonych nauczycielek, dzieci będą bawić się wspólnie
z rówieśnikami, nauczą się samodzielności i współdziałania w grupie. Będą miały możliwość uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, w wycieczkach, będą poznawać literki, czytać, pisać i liczyć.

Znajdą także możliwość wyładowania swoich emocji i nagromadzonej energii podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.

Życzmy dzieciom miłego pobytu, a Nam owocnej współpracy przez cały rok.

 

W tym roku szkolnym Państwa dziećmi opiekują się:

Dyrektor: pan Piotr Kolek,

Zastępca dyrektora: pani Danuta Wieczorek,

Pedagog: pani Małgorzata Bukowska,

Logopeda: pani Jolanta Rutkiewicz,

Wychowawcy:

         grupa dzieci 3-4-letnich „Słoneczka” p. M. Szydłowska, K. Gątarz,

                   pomoc nauczyciela p. Cz. Kamińska ,

         grupa dzieci 5 – letnich „Krasnale” p. K. Chmielewska, K. Gatarz,

         grupa dzieci 6 – letnich „Motylki” – p. A. Waśk,

Intendentka: pani Urszula Korzeniecka

 

Programy

                       Praca z dzieckiem

Praca z dzieckiem w roku szkolnym 2017/2018 opierać się będzie na:

 • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego – zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacj Narodowej w dniu 14 lutego 2017r.
 • program wiodący : „Tropiciele” - Program Wychowania Przedszkolnego  M. Janiak, K. Witerska, wyd. PWN.
 • Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 • Program „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
 • Program „Warzywa i owoce w szkole”
 • Program „Bezpieczny przedszkolak”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Krecik poznaje Polskę” – program ogólnopolski
 • „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – program ogólnopolski
 • „Każdy znaczek wspiera misje – przedszkolaki”
 • „Książka dla przedszkolaka”
 • „Kolorowe dni w przedszkolu”

 

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierujemy się :

 • Programem 5 –letnim pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie.
 • Planem rocznym 2017/2018.
 • Planem współpracy z rodzicami.

Dzieci dodatkowo, poza podstawami programowymi, mogą uczestniczyć w niżej wymienionych zajęciach dodatkowych:

 • nauka języka angielskiego  (5-6 l),
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności i wiadomości właściwych w ich wieku),
 • zajęcia logopedyczne,
 • spotkanie z Panią Muzyką – koncerty filharmonii,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.