TYGODNIOWY PLAN PRACY W R. SZK. 2017/2018

 

Klasa I

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

2

8:25-9:10

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

3

9:20-10:05

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

4

10:15-11:00

informatyka

eduk. wczes

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

5

11:15-12:00

eduk. wczes

j. angielski

religia

eduk. wczes

gim. korekcyjna

 

 

Klasa II

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

eduk. wczes

eduk. wczes

2

8:25-9:10

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

3

9:20-10:05

j. angielski

eduk. wczes

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

4

10:15-11:00

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

eduk. wczes

5

11:15-12:00

eduk. wczes

 

eduk. wczes

eduk. wczes

zaj. dodatkowe

6

12:15-

13:00

  gim. korek      

 

 

Klasa IIIa

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

eduk. wczes

eduk. wczes

zaj. dodatkowe

j. angielski

eduk. wczes

2

8:25-9:10

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

3

9:20-10:05

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

4

10:15-11:00

j. angielski

religia

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

5

11:15-12:00

zaj. dodatkowe

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

religia

6

12:15-13:00

 

gim. korekcyjna

 

 

 

 

Klasa IIIb

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

eduk. wczes

j. angielski

eduk. wczes

religia

eduk. wczes

2

8:25-9:10

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

3

9:20-10:05

religia

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

4

10:15-11:00

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

j. angielski

5

11:15-12:00

eduk. wczes

eduk. wczes

eduk. wczes

zaj. dodatkowe

eduk. wczes

6

12:15-13:00

 

gim. korekcyjna

 

 

 

 

Klasa IVa

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

j. polski

religia

j. angielski

w-f

-

2

8:25-9:10

religia

informatyka

matematyka

j. angielski

j. angielski

3

9:20-10:05

matematyka

matematyka

j. polski

matematyka

godz. - wych

4

10:15-11:00

muzyka

j.polski

historia

plastyka

przyroda

5

11:15-12:00

technika

przyroda

w-f

j. polski

w-f

6

12:15-13:00

w-f

 

 

 

j. polski

 

Klasa IVb

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

religia

informatyka gr. I

przyroda

matematyka

j. polski

2

8:25-9:10

w-f

przyroda

j. angielski

j. polski

j. polski

3

9:20-10:05

plastyka

j. angielski

matematyka

w-f

godz - wych

4

10:15-11:00

j. polski

matematyka

j. polski

technika

w-f

5

11:15-12:00

matematyka

w-f

muzyka

religia

historia

6

12:15-13:00

 

informatyka gr. II

 

j. angielski

 

 

Klasa V

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

informatyka gr. I

przyroda

plastyka

j. polski

matematyka

2

8:25-9:10

j. polski

j. polski

j. polski

religia

w-f

3

9:20-10:05

przyroda

religia

muzyka

przyroda

j. polski

4

10:15-11:00

w-f

j. angielski

matematyka

informatyka gr. II

matematyka

5

11:15-12:00

historia

matematyka

technika

matematyka

godz - wych

6

12:15-13:00

j. angielski

w-f

w-f

 

j. angielski

 

Klasa VI

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

matematyka

j. polski

matematyka

matematyka

matematyka

2

8:25-9:10

j. angielski

j. angielski

matematyka

j. polski

j. polski

3

9:20-10:05

muzyka

przyroda

j. angielski

plastyka

godz. - wych

4

10:15-11:00

j. polski

w-f

technika

historia

historia

5

11:15-12:00

przyroda

j. polski

j. polski

w-f

przyroda

6

12:15-13:00

religia

religia

informatyka gr.I

 

w-f

7

13:10-13:55

 

 

w-f

 

 

8 14:00-14:45     informatyka gr.II    

 

Klasa VII

L.P.

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

7:30-8:15

j. polski

historia

biologia

-

informatyka gr. II

2

8:25-9:10

geografia

fizyka

chemia

biologia

fizyka

3

9:20-10:05

historia

muzyka

w-f

j. polski

godz. - wych

4

10:15-11:00

matematyka

j. polski

j. polski

chemia

j. polski

5

11:15-12:00

j. angielski

religia

matematyka

j. angielski

matematyka

6

12:15-13:00

plastyka

geografia

j. angielski

matematyka

j. niemiecki

7

13:10-13:55

w-f

w-f

religia

w-f

j. niemiecki

8

14:00-14:45

 

informatyka gr.I